Kadromuz

Besim Oktayer

Yönetim Kurulu Başkanı

BSc Production Engineer, MSc Welding Engineer and Business
Managemen Aston University UK, 1980

besimoktayer@atm-tr.com        

 

Teoman Dumantepe

Genel Müdür

Makine Mühendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi

teomandumantepe@atm-tr.co

Sedatcan Ar

Satış ve Pazarlama Yöneticisi

Mekatronik Mühendisi, Sabancı Üniversitesi, 2012

sedacanar@atm-tr.com

Töre Oktayer
Manisa Fabrika Yöneticisi

Les Roches International School of Hotel Managment

toreoktayer@atm-tr.com

Özden Madencioğlu
Manisa Fabrika Müdürü

Makine Mühendisi, 9 Eylül Üniversitesi

Makine, Resim ve Konstrüksiyonu

ozdenmadencioglu@atm-tr.com

 

Özkan Kazgan
Ürün Geliştirme Müdürü

Akdeniz Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Dokuz Eylül Üniversitesi,  Makine Mühendisliği, Termodinamik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans

ozkankazgan@atm-tr.com

Menü