Kalite Sistemi

ATM yönetimi olarak biz;

 • ISO 9001:2015 standardına uygun bir kalite yönetim sistemini oluşturmayı, uygulamayı ve yaşatmayı,
 • Sistemin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,
 • Yasalara ve mevzuata uygun çalışmayı,
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
 • Gerekli kaynakları sağlamayı ve değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakları etkin kullanmayı,
 • Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak amacıyla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmeyi,
 • Tedarikçi ve müşterilerimiz ile teknolojik imkânları kullanarak daha hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmayı, taahhüt ederiz.

Kalite Yönetim Sistemimiz;

 • Girdi Kontrol,
 • Proses Kontrol,
 • Final Kontrol,
 • Testler,
 • Tedarikçi Yönetimi,
 • Raporlamalar.

ATM, üretim kalitesini güvence altında tutmak ve üretim verimliliğini attırmak için Kaizen, 5 S, Poka Yoke, TPM… tekniklerini uygulamaktadır.

Menü