Değerlerimiz

Vizyonumuz

Müşterilerimize rekabetçi çözümler üreten, sürdürülebilir bir büyüme ile global pazar payını yükseltecek bir firma olmak.

Misyonumuz

Üstün mühendislik becerilerimizi destekleyen yetkin çevik ve mükemmelliği hedefleyen çalışanlarımızla, beklentilerin üzerinde teknolojik ve rekabetçi ürünler üreterek müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın memnuniyetlerini sürekli kılmak.

Stratejimiz, 2030 yılında 3 misli büyümek hedefimiz doğrultusunda müşterilerimizin talebine uygun hatta onların beklentilerinin önünde çözümler getiren ve sürekli iyileştirme içeren ürünler üretmek ve bu üretime uygun alt yapımızı sürekli geliştirmektir.

Gücümüzü, güçlü mühendislik kadromuzdan, dünyadaki gelişmeleri takip etmemizden ve inovasyona odaklı yapımızdan almaktayız. ATM kaliteli üretimin yanı sıra, uygun fiyat, müşteri memnuniyetine verdiği önem ve 33 yıllık tecrübesiyle ile iç ve dış pazarda tercih sebebi olmuştur.

Değerlerimiz;

Dürüstlük,
Müşteri Odaklılık,
Kalite Odaklılık,
Çalışan Odaklılık,
Çevre ve Topluma Duyarlılık,
İnovasyon Odaklılık,
Çözüm Odaklılıktır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ATM yönetimi olarak biz; 

Soğutma ve ısıtma sistemlerindeki ana komponentlerden olan Kondenser ve Evaporatörlerin üretiminin yanında bu parçaları birleştiren boruların şekillendirilmesini yaparken ürün yaşam döngüsü içerisinde yerel ve küresel çevreye olan önemli etkilerimizi azaltmayı, bunları yaparken atıklarımızı azaltmayı kirliliği kaynağında önleyici faaliyetlerde bulunarak faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmayı ve çevreyi korumayı taahhüt ederiz. 

Bu çerçevede faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlardaki süreçlerimizde; 

 • ISO 14001:2015 standardına uygun çevre yönetim sistemi oluşturmayı, uygulamayı ve yaşatmayı,  
 • Çevre Yönetim Sistemi için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacını sağlamayı, 
 • Çevre ile ilgili tüm yasa, yönetmelik ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi, 
 • Doğal kaynak tüketimini minimize etmek için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıp sürekli iyileştirme projeleri ile desteklemeyi 
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı önemli çevre etkilerini mümkünse ortadan kaldırmayı veya takibini sağlayıp azaltıcı aksiyonlar planlamayı, 
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı oluşan atıkları Çevre Yönetim Sistemine uygun şekilde mümkünse geri dönüşüme, mümkün değil ise uygun şekilde lisanslı firmalar aracılığıyla bertarafını sağlamayı, 
 • Çevresel boyutlarımız çerçevesinde proses risklerimizi belirleyerek bu riskler ile ilgili önlemler almayı, 
 • Proseslerimizden kaynaklanabilecek tüm çevre etkilerinin (acil durum riskleri dahil) çevre politikasına uygun şekilde entegrasyonunu sağlamayı, 
 • Etkin bir çevre yönetimi kurmak ve yönetmek, çevre etkisini azaltma ile ilgili yaklaşımlarımızı tüm paydaşlarımıza aktarmayı ve Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi, 

ENERJİ POLİTİKAMIZ

 • Çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu Enerji Yönetim Sistemi için hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşma amacı ile aksiyonlar oluşturmayı ve Enerji Yönetim Sistemi için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı, etkili enerji yönetiminin ve Enerji Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygunluğunun önemini tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza iletmeyi, 
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasa, yönetmelik ve diğer şartları takip ederek gereklilikleri yerine getirmeyi, 
 • Faaliyetlerimizde yeni ürün veya hizmeti devreye almadan önce ve devreye alırken enerji performansının iyileştirilmesini dikkate almayı,  
 • Enerji yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak için etkin iletişim kurmayı, 
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemeyi, 
 • Faaliyetlerimize enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi, 
 • Doğal kaynak ve enerji tüketimini takip etmeyi, verimli kullanımını sağlamayı, tüketimi azaltmayı ve sürekli gelişmeye yönelik faaliyetler planlayıp takip etmeyi,  
 • Enerji performansını ve Enerji Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizdeki Enerji performansını etkileyecek öneli kayıp alanlarını izlemek ölçmek ve bunları azaltmak için faaliyetlerde bulunmayı, 
 • Enerji Yönetim Sisteminin etkililiğine ve enerji performansının iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere insanları yönlendirmeyi ve desteklemeyi, 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

 • ISO 9001:2015 standardına uygun bir kalite yönetim sistemini oluşturmayı, uygulamayı ve yaşatmayı, 
 • Sistemin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi, 
 • Yasalara ve mevzuata uygun çalışmayı, 
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı, 
 • Gerekli kaynakları sağlamayı ve değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakları etkin kullanmayı, 
 • Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak amacıyla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmeyi, 
 • Tedarikçi ve müşterilerimiz ile teknolojik imkânları kullanarak daha hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmayı,  

taahhüt ederiz. 

Menü