Yetkinlikler

Başımızın ölçütünün müşterimizin beklentisi üzerinde yenilikçi, yüksek kalitede ve düşük fiyatta imalat yapabilmek olduğuna inanarak 33 yıldır bu yöndeki yetkinliklerimizi kalıcı bir kadro ve altyapı ile geliştirmekteyiz.

Kuruluşumuz ilk imalat kendi ürettiği makinelerle başladı. Bu makine imal etmek, çözüm bulmak heyecanı bu gün de eksilmeden devam etmektedir. Zaman içinde makine tasarım becerilerimiz, ileri derecede komplike makinelerin yapılması için gerekli kadrolarla zenginleşti. Bu becerimiz Sanayi Bakanlı onaylı Tasarım Merkezine dönüştü.

Mekanik becerilerimizin yanına yazılım ve elektronik donanım geliştirme becerileri de eklendi. Kaliteye, sürekliliğe ve inovasyona önem veren yapımızın ölçütü ticarileşen Endüstriyel Mülkiyet Haklarımız oldu.

Menü