Yetkinlikler

Başarımızın ölçütünün müşterimizin beklentisi üzerinde yenilikçi, yüksek kalitede ve düşük fiyatta imalat yapabilmek olduğuna inanarak 37 yıldır bu yöndeki yetkinliklerimizi kalıcı bir kadro ve altyapı ile geliştirmekteyiz.

Kuruluşumuz ilk olarak kendi imal ettiği makinelerle başlamıştır. Bu makine imal etmek, çözüm bulmak heyecanı bugün de eksilmeden devam etmektedir. Zaman içinde makine tasarım becerilerimiz, ileri derecede komplike makinelerin yapılması için gerekli kadrolarla zenginleşti. Bu becerimiz Sanayi Bakanlığı onaylı Tasarım Merkezine dönüşmüştür.

Mekanik becerilerimizin yanına yazılım ve elektronik donanım geliştirme becerileri de eklendi. Kaliteye, sürekliliğe ve inovasyona önem veren yapımızın ölçütü ticarileşen Endüstriyel Mülkiyet Haklarımız oldu.

Menü